Novosti

dijalog promena

Kompletirana publikacija o otvorenim podacima u lokalnim javnim institucijama, kao i nacrt Strategije o otvorenim podacima grada Pančeva

Analize su obuhvatile kapacitete, trenutne mogućnosti i potencijale Gradske uprave i njenih, nadležnih, Sekretarijata, kao i javnih komunalnih preduzeća, posebno JKP Grejanje I JP Gradsku stambenu agenciju. Analizirane su i zdravstvene ustanove, posebno u kontekstu pandemijske i post-pandemijske situacije, kao i nadležne institucije i mehanizmi za praćenje nivoa zagađenja vazduha.

Saznaj više »
javne politike

Na korak do Odluke o otvorenim podacima grada Pančeva

Gradski većnik za informacione tehnologije i lokalnu samoupravu je predstavio svoj plan rada na usvajanju ovog nacrta pred gradskim većem grada Pančeva u narednom periodu. Ovim putem, ovaj nacrt Odluke i sama Odluka bi postala sastavni deo loklanih propisa, a time, Pančevo postalo prvi grad u Srbiji koji u svom zakonodavstvu ima Odluku o otvorenim podacima.

Saznaj više »

O nama:

CETRA povezuje sve one koji veruju u otvorenu upravu i u kreativnu upotrebu otvorenih podataka u službi javnog interesa.

Pratite nas:

Poslednje novosti: