Naše publikacije

Ocena reforme javne uprave na nivou lokalne vlasti – studija slučaja: Grad Pančevo

Opšti cilj ovog projekta je da se istraživanjem dođe do konkretnih činjenica i dokaza o kapacitetima institucija lokalne samouprave Grada Pančeva, na osnovu čega će se doprineti jačanju kapaciteta organizacije Centar za edukaciju i transparentnost (u daljem tekstu: CETRA), Pančevo i njenoj ulozi stručnog i pouzdanog partnera u kreiranju javnih politika i reformskim procesima na lokalu kroz praćenje i zagovaranje reforme javne uprave. Stoga su nalazi ove analize (kvalitativna analiza i kvantifikovana baza podataka) stavljeni na raspolaganje za dalju upotrebu organizaciji CETRA koja u narednoj godini na osnovu ovih nalaza može sprovoditi strategije zagovaranja i kreirati predloge javnih politika na teritoriji Grada Pančeva.

Preuzmi dokument:

Da li vam se sviđa ova publikacija?

Facebook
LinkedIn
Email