Naše publikacije

Razvoj podsticajnog okruženja za lokalno socijalno preduzetništvo u Pančevu – Istraživačka analiza

Analizom javnih politika, kroz desk i terensko istraživanje, uz pripremljene upitnike i intervjue za  ispitanike, preko relevantnih statističkih podataka, izveštaja organizacija civilnog sektora i  kvalitativnih informacija, prikupljeni su, analizirani, obrađeni i objedinjeni podaci, koji čine ovu istraživačku analizu. Ova publikacija je kreirana kao instrument podrške za osnivanje i rad socijalnih preduzeća u  pančevačkoj zajednici, uz uvažavanje demografskih, ekonomskih i socijalnih specifičnosti grada,  usmeravajući i motivišući aktere u sferi socijalnog preduzetništva čime Pančevo postaje primer dobre  prakse i za druge gradove i opštine u Srbiji.

Preuzmi dokument:

Da li vam se sviđa ova publikacija?

Facebook
LinkedIn
Email